Apartamente 2 camere Ion Mihalache vanzare

Apartamente 2 camere Ion Mihalache vanzare – apartamente noi si vechi pe fostul bd. 1 Mai – cuprinde zonele Piata 1 Mai, Banu Manta, Turda, Domenii, Grivita, Chibrit, Kiseleff.

Vanzare apartament 2 camere Calea Grivitei 4.50/5 2 votes

Vanzare apartament 2 camere Calea Grivitei
NOU

Vanzare apartament 2 camere Calea Grivitei

2 1 48 m² Pret: 58.500
Apartament Domenii 2018 – 2 camere 133 mp

Apartament Domenii 2018 – 2 camere 133 mp

2 2 133 m² Pret: 165.000
Vanzare apartament 2 camere 1 Mai bloc 2021
NOU

Vanzare apartament 2 camere 1 Mai bloc 2021

2 1 54 m² Pret: 110.000
Apartament 2 camere 1 Mai metrou 2012
Vandut

Apartament 2 camere 1 Mai metrou 2012

2 1 47 m² Pret: 72.500
Apartament 2 camere Domenii 2020

Apartament 2 camere Domenii 2020

2 1 47,5 m² Pret: 120.000
Apartamente 2 camere 1 Mai Banu Manta

Apartamente 2 camere 1 Mai Banu Manta

2 1 60,68 m² Pret: 95.000
Apartamente 3 camere de vanzare 1 Mai Banu Manta

Apartamente 3 camere de vanzare 1 Mai Banu Manta

3 2 80 m² Pret: 130.000
Apartament de vanzare 2 camere Domenii

Apartament de vanzare 2 camere Domenii

2 1 54 m² Pret: 145.000
Apartament de vanzare 2 camere, Grivita

Apartament de vanzare 2 camere, Grivita

2 1 66 m² Pret: 83.000
Apartament de vanzare 2 camere cu terasa, Banu Manta 1 Mai

Apartament de vanzare 2 camere cu terasa, Banu Manta 1 Mai

2 1 54 m² Pret: 140.000
Apartament de vanzare 2 camere, 1 Mai

Apartament de vanzare 2 camere, 1 Mai

2 1 50 m² Pret: 63.000